banner top2

Новини

All Stories

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Чехия

Националната работна група за Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Чехия.

youth dialogue.bg stani delegat na evropeiska mladezhka konferencia v chehia

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България.

Срок за кандидатстване: 18 май 2022 г.
Конференцията ще се проведе в Прага от 11 до 13 юли 2022 г.

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА: https://forms.gle/QrbVWWwWPRSsbVL39
НАУЧИ ПОВЕЧЕ: https://youth-dialogue.bg/stani-delegat-na-evropeiska-mladezhka-konferencia-v-chehia/

Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвителна обучителна среща с представители на Националната работна група, която ще се проведе през месец юни 2022 г. в София.

Министър Василев откри Европейската година на младежта в България

Министърът на младежта и спорта Радостин Василев откри Европейската година на младежта 2022 в България. Събитието се проведе в сградата на Представителството на Европейската комисия у нас. Министър Василев обяви, че Годината ще протече под мотото “Устойчиво развитие – Европа 2050: Нека да чуем младите хора на България“. 

 

3

“Европейската година на младежта цели да се насърчат и подкрепят усилията на Европейския съюз, държавите членки, регионалните и местните органи да отдадат значимото, да окажат подкрепа и да взаимодействат с младите хора в периода след пандемията, черпейки вдъхновение от идеите, стремежите и визиите, които младите хора им представят и да се оформи бъдещото развитие на обществото като цяло. Предвижда се през годината да бъдат организирани редица дейности на европейско, национално, регионално и местно ниво”, каза министър Василев. 

Той допълни, че инициативата има четири основни приоритета. По време на Европейската година на младежта 2022 ще бъде поставен акцент върху това какви възможности за младите хора предлагат екологичният и цифровият преход. Ще се работи и за подпомагането на младежите да станат активни и ангажирани граждани, както и да бъдат запознати с възможностите за реализация пред себе си. Част от събитията ще покажат перспективата пред младежта да се включи в държавните политики и тези на Европейския съюз.

“За нас Европейската година на младежта ще бъде още една възможност да насочим своите усилия към подкрепа на младите хора в България, като повишим и настроим общественото съзнание към темите, които младите хора са определили като най-важни за тях”, каза министърът на младежта и спорта. 

Радостин Василев анонсира, че календарът на Европейската година на младежта в България ще бъде разнообразен и динамичен. 

“Предвиждат се редица събития с активното участие на младежката общност в партньорство с редица институции и организации в страната, за чиято подкрепа искам предварително да им благодаря. Основните сфери на събитията у нас са насочени към образование и обучение, култура и изкуства, доброволчество, физическо и психично здраве, нетолерантност, влияние на социалните мрежи и въздействие на пандемичната обстановка върху младите хора”, обяви министър Василев. 

На събитието присъстваха още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов, зам.-министърът на младежта и спорта Диана Иванова и зам.-министърът на образованието и науката Генка Петрова-Ташкова. 

6

 Иванова представи в детайли планираните събития от ММС в рамките на Годината на младежта 2022. Тя посочи, че ще бъде разработена Бяла книга на младежкото доброволчество, която ще има за цел да популяризира доброволчеството сред младите хора. Предвижда се организирането на Биенале на изкуствата в Пловдив, Велико Търново и София. В шест населени места ще бъдат реализирани Академии за млади лидери, които ще имат за цел насърчаване на активното младежко участие в разработването и прилагането на политика за младите на национално и местно ниво. Сред планираните дейности е и провеждането на Национална младежка конференция, която да събере на едно място младежи, младежки организации, активни граждани, експерти и политически представители. В рамките на конференцията ще бъде дебатирано около изпълнението на младежките политики с голям хоризонт от време. Диана Иванова обяви, че по време на Европейската година на младежта ще бъдат организирани и редица спортни прояви. 
    

 

Информация за всички събития на ММС ще бъде публикувана в обновената Национална информационна система за младежта и в единния календар, който съдържа новини за всички дейности и инициативи в България.

Министър Василев откри Европейската година на младежта в България

Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта

Наградата на цар Хамад за овластяване на младежта е създадена по време на младежкия форум на Икономическия и социален съвет на ООС през януари 2017 г. Тя се ръководи от Министерството на младежта и спорта на Кралство Бахрейн и се реализира в сътрудничество с Програмата за развитие на ООН.

Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни