banner top2

  • En

Младежки организации

Може да изтеглите списъците с регистрирани организации по-долу

Използвай моята локация


ИЛИ
Image

Младежка
организация

Доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за осъществяване на младежки дейности.

Image

Национално представителна
младежка организация

Младежка организация, която има членове не по-малко от 900 физически лица и извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната.

Image

Нестопанска организация
работеща със и за младите хора

Юридически лица с нестопанска цел, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1, но вписаната цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел съдържа работа със и за младите хора.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни