За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА СЪС СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ - 27.01.2021 Г.
 12 януари  25

Направление 1: Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“; Тема „Превенция на различни форми на зависимости“ (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и [...]
СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030
 14 януари  25

На електронните страници на Министерски съвет – Портал за обществени консултации и на Министерството на младежта и спорта е публикуван проектът на Национална стратегия за младежта 2021-2030, където може да [...]
PANDA LABS, ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДЕЖКИ ИНОВАЦИИ НА WWF, СТАРТИРА В БЪЛГАРИЯ
 21 януари  25

През 2020 г.  WWF България  създаде нов отдел „Образование, иновации и младежка ангажираност“. Фокусът на работата му е обучението и овластяването на младежи, които да станат застъпници за устойчиво [...]
КОНКУРС „БЪДИ ПОСЛАНИК НА ЕВРОПАС“
 20 февруари  25

Национален Европас център България обявява конкурс със заглавие „Бъди посланик на Европас“. Ако сте над 13 годишна възраст и искате да спечелите страхотни награди, участвайте в нашия конкурс. За да [...]
СТАНЕТЕ МЛАДШИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ В ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЕС (JPD)
 31 януари  25

Програма за стаж в делегациите на ЕС по целия свят. Младши професионалисти, командировани в делегациите на ЕС, участват в висококачествена програма, работеща с Европейската служба за външна дейност (EEAS) и [...]
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА СТАЖ В ЕК
 29 януари  25

Стартира кандидатстването за стаж в Европейската комисия - това е Вашият шанс да получите практически опит, благодарение на платения стаж в дирекциите, институциите и агенциите на ЕС. Може да бъдете настанени в [...]
Брой финансирани младежки проекти през 2019 г.

 БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2019 Г.

 

 

Брой предоставени младежки услуги през 2019 г.

Брой проведени семинари и обучения през 2019 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top