banner top2

НРГ Младежка работа

Национална работна група за младежка работа е със следния състав:

 1. Мария Янкова Теодорова – старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми, дирекция „Външни европейски програми“, Министерство на образованието и науката;
 2. Д-р Весела Видкова Марева – управител на „Международен младежки център“ – гр. Стара Загора;
 3. Мануела Атанасова Радева – началник отдел „Акредитация, селекция и отчитане“ в дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ на Център за развитие на човешките ресурси;
 4. Антоанета Томова-Цонева – държавен експерт в отдел „Активна политика на пазара на труда“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Министерство на труда и социалната политика;
 5. Тодор Жаков Йосифов – председател на сдружение „Младежки глас“;
 6. Стели Тодорова Джамбазова – председател на „Български младежки Червен кръст“;
 7. Адела Руменова Бозмарова – Петрова – Национален младежки форум;
 8. Проф. Елеонора Михайлова Милева, д.н. - преподавател и ръководител на магистърска програма „Младежки дейности и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“;
 9. Проф. д-р Розалия Йорданова Кузманова - Карталова - ръководител на магистърска програма „Социално-педагогическа работа с младежи“, преподавател към Педагогически факултет, катедра „Педагогика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 10. Силвия Николаева Николова – преподавател във Факултета по педагогика, специалност „Неформално образование“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 11. Мирослав Иванов Людмилов - изпълнителен директор на фондация „Бизнес иновации за кариерно развитие“- България;
 12. Даниел Росенов Джинсов - председател на „Младежко сдружение за мир и развитие на балканите“, гр. Пловдив;
 13. Йордан Стоянов Дянков - сдружение „Организация на българските скаути“;
 14. Розалина Диянова Недкова - Дружество за ООН в България;
 15. Симона Димитрова Димитрова - Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, с. Гудевица;
 16. Ана Костадинова Добрева – директор на Център за информация и професионално ориентиране „ДЕМО-2“ към сдружение „ДЕМО“;
 17. Георги Иванов Мичев - председател на Управителния съвет на сдружение „Глобъл организейшън фор дивелъпмънт“;
 18. Наталия Наскова Николова - Център за развитие на човешките ресурси;
 19. Лилия Иванова Еленкова;
 20. Стефан Георгиев Георгиев;
 21. Веселина Вълчева Димитрова;
 22. Златина Красимирова Тодорова;
 23. Станимир Денчев Бояджиев – заместник-председател на Национално представителство на студентските съвети.

Националната работна група да работи за постигането на следните цели: да изработи пътна карта за развитие и подкрепа на младежката работа на национално ниво; да събира данни и изготвя анализ за текущото състояние на младежката работа на национално и местно ниво; да повишава информираността за Процеса от Бон и младежката работа на национално и местно ниво сред обществеността, младежите, неправителствените организации и институциите, имащи отношение по темите; да провежда консултации с оглед на евентуални решения във връзка с изпълнението на Процеса от Бон на национално ниво; да осигурява последователно и непрекъснато изпълнение на Процеса от Бон, като осигурява комуникацията и включването на всички заинтересовани страни.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни