banner top2

Консултативен съвет

Национален консултативен съвет за младежта

Националният консултативен съвет за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

Функции на съвета
  • Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;
  • Предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;
  • Обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни