За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
МЛАДЕЖКАТА КАМПАНИЯ „IP ЗАЩО НЕ“ / “IP WHY NOT” ПОДКРЕПЯ АВТОРСКОТО ПРАВО
 18 януари  25

Кампанията „IP Защо Не“ / “IP Why Not” е инициатива в подкрепа на защитата на интелектуалната собственост на Агенция Стратегма с финансовата помощ на програма Ideas Powered на Службата на ЕС за [...]
УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРИТЕ НА МЛАДЕЖТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И МОБИЛНОСТТА
 13 февруари  25

Европейската Комисия (ЕК) създаде въпросник, посветен на използването на Платформата за национални политики на Европейския съюз (ЕС) в областите младеж, образование и мобилност. Платформата обединява следните три [...]
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
 28 февруари  25

 Фондация „Спортен Плевен” организира конкурс за ученическо есе на тема „Спортът  - възпитател на всички поколения“. Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.02.2022  г. до [...]
ЕВРОСТАТ: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА МЛАДЕЖТА!
 05 януари  25

По повод 2022 г., която ще е  Европейската година на младежта , Евростат разглежда дела на младите хора на регионално ниво в  ЕС . На 1 януари 2020 г. в целия ЕС един от 6 души е бил на възраст между 15 и 29 [...]
ФРАНЦИЯ ПОЕМА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 05 януари  25

Благодаря Словения, добре дошла във Франция! От 1 януари Франция поема ротационното председателство на  Съвета на Европейския съюз   от Словения и ще го задържи до 30 юни 2022 г. За Франция, [...]
СТАРТИРА СТОЛИЧНАТА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“
 31 януари  25

Стартира Столичната програма „Социални иновации“ за 2022 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за [...]
Брой финансирани младежки проекти през 2020 г.

 

 

 БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2020 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Брой предоставени младежки услуги през 2020 г.

 

 

 

 

 

 

Брой проведени семинари и обучения през 2020 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top