За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ С ИДЕИ ЗА ПРОМЕНИ В ЕС
 22 октомври  25

Млади европейци ще представят идеите си за промени в ЕС на пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа в събота. Ще разговаряме с техни представители и с евродепутатите Ги Верхофстад и Манфред Вебер [...]
ФОРУМ #БЪДИEВРОПА
 21 октомври  25

На 22.10.2021 г. в гр. София ще се проведе събитие, организирано от Икономическия и социален съвет на Република България. Форумът е под наслов #БъдиЕвропа и е посветен на популяризирането на Конференцията за бъдещето на [...]
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА
 07 октомври  25

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежта. [...]
УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 21 октомври  25

Ако работиш с доброволци, участваш в координацията или управлението на младежки доброволчески програми и дейности, може да участваш в  настоящото проучване  за качеството на младежкото доброволчество в страната. [...]
ВСЕКИ ПЕТИ ЧОВЕК В ЕС Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
 18 октомври  25

По данни на Евростат през 2020 г. в ЕС 96.5 милиона души са били в  риск от бедност или социално изключване  , което представлява 21.9% от населението.  Тази информация идва от данните, публикувани от [...]
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ДНИТЕ НА ЕРАЗЪМ, СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ!
 14 октомври  25

От 14 до 16 октомври 2021 г. минали, настоящи и бъдещи бенефициенти на Еразъм+ ще имат възможността да отпразнуват Еразъм+, водещата програма на ЕС, насърчаваща образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Ще [...]
Брой финансирани младежки проекти през 2020 г.

 

 

 БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2020 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Брой предоставени младежки услуги през 2020 г.

 

 

 

 

 

 

Брой проведени семинари и обучения през 2020 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top