За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
ММС ОТБЕЛЯЗВА С КОНЦЕРТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА
 12 август  25

На 12 август България и светът отбелязват Международния ден на младежта! Той дава израз на потенциала на младите хора, отбелязва техните постижения и разнообразие от умения, интереси и стремежи. Тази година [...]
ПОСЕТИ НОВИЯ #EUROPASS
 06 август  25

Търсите си нова работа? Ще кандидатствате за университет? Новият  #Europass  ще Ви помогне да представите по най-добрия начин уменията си! Създайте си профил и  #CV . Намерете информация относно обучение и [...]
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА „МОЯТ ЗЕЛЕН ГРАД“
 30 август  25

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Европейски информационен център „Европа Директно“- София и Европейски потребителски център – България организират конкурс за ученическа разработка на тема [...]
ПРОГРАМАТА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА“  НА НФК Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 08 септември  25

Програмата „Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд „Култура” е отворена за кандидатстване.  Право да кандидатстват имат  юридически лица  с регистрация в  Национален [...]
#EUSOLIDINITYCORPS ФОТОКОНКУРС
 31 август  25

Какъв е Вашият вълшебен момент от Европейския корпус за солидарност при работа с възрастни хора? Споделете го и се присъединете към конкурса! 12-ият кръг на фотоконкурса #EUSolidinityCorps е отворен! Ако [...]
МЛАДЕЖКИ ГЛАС ПОЛУЧИ НАЦИОНАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ
 30 юли  25

Национално Сдружение „Младежки Глас“ получи официално признание за своята дейност и нейните мащаби, като това прави независимата неправителствена организация на младите хора в България, която изпълнява [...]
 Брой финансирани младежки проекти през 2017 г.

БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2017 Г.

Брой предоставени младежки услуги през 2017 г.

Брой проведени семинари и обучения през 2017 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top