За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
ВСЕКИ ПЕТИ ЧОВЕК В ЕС Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
 18 октомври  25

По данни на Евростат през 2020 г. в ЕС 96.5 милиона души са били в  риск от бедност или социално изключване  , което представлява 21.9% от населението.  Тази информация идва от данните, публикувани от [...]
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА
 07 октомври  25

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежта. [...]
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ДНИТЕ НА ЕРАЗЪМ, СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ!
 14 октомври  25

От 14 до 16 октомври 2021 г. минали, настоящи и бъдещи бенефициенти на Еразъм+ ще имат възможността да отпразнуват Еразъм+, водещата програма на ЕС, насърчаваща образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Ще [...]
ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА „ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО” Е ВДЪХНОВЕНО ОТ МОРЕТО И ЗАПОЧВА НА 21 ОКТОМВРИ
 19 октомври  25

Събитието отново ще обедини кино, изобразително изкуство и литература в три последователни дни Творческа атмосфера на различните видове изкуства ще потопи Бургас във второто издание на инициативата „Фестивал на [...]
ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА (2019-2021 Г.)
 14 октомври  25

Комисията приема доклад за изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта между 2019 и 2021 г. Комисията току -що прие доклада, който оценява първите три години на изпълнение на  Стратегията за младежта [...]
ЕРАЗЪМ+ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ
 13 октомври  25

Готови ли сте за житейски опит в рамките на Еразъм+? Erasmus+ вече е наличен в едно приложение, което ви дава достъп до различните възможности на Erasmus+, както и насоки през процесите около вашата мобилност. [...]
Брой финансирани младежки проекти през 2020 г.

 

 

 БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2020 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Брой предоставени младежки услуги през 2020 г.

 

 

 

 

 

 

Брой проведени семинари и обучения през 2020 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top