banner top2

Новини

В Министерство на младежта и спорта се проведе заседание на националната работна група за изпълнение на диалог по въпросите на младежта в ЕС

В Министерство на младежта и спорта се проведе заседание на националната работна група за изпълнение на диалог по въпросите на младежта в ЕС

На 08.04.2022 г. се проведе първото (за тази година) заседание на Националната работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС в сградата на Министерство на младежта и спорта.

Националната работна група работи за повишаване информираността за процеса на Диалога по въпросите на младежта в ЕС на национално и местно ниво, чрез механизъм за комуникация между младите хора и създателите на политики, в рамките на стратегията на ЕС за младежта. Работната група подпомага процеса по изработване и популяризиране на конкретни политики за прилагане на Европейска младежка цел №10 „Устойчива и зелена Европа“ и цел №3 „Приобщаващи общества“.

Членовете избраха Национален младежки форум за председател на работната група за новото председателско трио на Съвета на ЕС между Франция, Чехия и Швеция за периода януари 2022 – юни 2023 г.

На заседанието се обсъди младежкото участие на местно ниво. Представени бяха проучване, доклад и наръчник свързани с темата.

Беше представен доклад от Европейската младежка конференция, която се проведе през м. януари 2022 г. във Франция под наслов „Да се ангажираме заедно за устойчива и приобщаваща Европа“.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни