banner top2

Новини

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта

New logo MMS page 0003Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година, със следните тематични области:

 • Тематична област 1 „Превенция на различни форми на зависимости“
 • Тематична област 2 „Превенция на агресията сред младите хора“
 • Тематична област 3 „Насърчаване на здравословен начин на живот за физическо, психично и емоционално здраве“
 • Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“
 • Тематична област 5 „Насърчаване на доброволчеството, включително в ситуация на кризи“

 

Всяка от тематичните области има три направления:

 • Проекти с регионален обхват;
 • Проекти с областен обхват;
 • Проекти с местен обхват.

В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване по Програмата за 2022 година и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

Периодът за изпълнение на проектните дейности е от 15.07. до 31.10.2022 година.

Проектните предложения се подават в срок до 13.06.2022 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в министерството не по-късно от 14.06.2022 година, като датата на която са изпратени следва да е в срока на кандидатстване. В тази връзка, за преценка на това дали съответно проектно предложение, изпратено по куриер/поща е подадено в срок, ще е водеща датата на получаване в Министерството на младежта и спорта, а не датата, на която е изпратено.

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него са публикувани и на http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=2ne1kNZLhJs%3d. Още информация относно процедурата или отговори на възникнали въпроси можете да получите чрез подаване на имейл към електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

1_Програмa_10а_ЗХ_2022.docx
2_Указания.docx
3_Обява.doc 
4_Придружително_писмо.docx
5_Формуляр_за_кандидатстване.docx 
6.1_Приложение_1.1._Индикатори_Проекти_с_регионален_обхват.xlsx
6.2_Приложение_1.2._Индикатори_Проекти_с_областен_обхват.xlsx
6.3_Приложение_1.3._Индикатори_Проекти_с_местен_обхват.xlsx
6.4_Приложение_2_Бюджет.xlsx
7_Приложение_3a_декларация_на_кандидата.docx 
8_Приложение_3б_декларация_на_кандидата.docx 
9_Приложени_4_декларация_на_представляващия_кандидата.docx
10_Приложение_5а_декларация_на_партньора.docx
11_Приложение_5б_декларация_на_представляващия_партньора
12_Проект на Договор за финансиране на проекти
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни