banner top2

Новини

Младежката мрежа за върховенство на закона търси младежки представители за борба с корупцията и опазване на околната среда

Младежката мрежа за върховенство на закона търси младежки представители за борба с корупцията и опазване на околната среда

В контекста на нарастващите заплахи за върховенството на закона и отстъплението от демокрацията, когато в същото време влошаването на околната среда изисква спешни действия, съобразени с правата на човека, Центърът Север-Юг на Съвета на Европа (ЦСЮ) и съвместната програма V на Европейския съюз и Съвета на Европа „Юг“ призовават младежките организации да номинират кандидати за участие в Младежката мрежа за върховенство на закона (Rule of Law Youth Network – RoLYN). RoLYN има за цел да даде възможност на млади активисти да защитават правата на човека, демокрацията и върховенството на закона като основни принципи.

 Информираме Ви за решение от 29-то издание на Лисабонския форум /2023 г./ за създаването на Младежка мрежа на СЕ за правовата държава, чиято двугодишна работна програма ще бъде фокусирана върху ролята на младите хора в борбата с корупцията и опазването на околната среда.

Срокът за представяне на кандидатури е 2 януари 2024 г.

Линк към връзката: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/-/rule-of-law-youth-network-rolyn-seeks-youth-representatives-to-combat-corruption-and-protect-the-environment

Report_Lisbon_Forum_2023_EN_.pdf

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни