banner top2

Новини

Важно! Проект на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023-2025 г.

Отправяме покана към всички заинтересовани страни за включване в общественото обсъждане на проекта на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023-2025 г. Срокът за становища и предложения е 14-дневен (до 17.11.2022 г.) на Портала за обществени консултации на Министерския съвет (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7216).

proektnanpimd2022.jpg
 

На основание чл. 7 от Закона за младежта и чл.10 а от Закона за хазарта e изготвен проект на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023-2025 г.

В условията на решаване на редица предизвикателства пред младите хора, като влиянието на пандемията от COVID-19 върху образователния процес, ежедневието и психичното им здраве, задълбочаващите се социални различия и изменението на климата, от особена важност е да бъдат приложени устойчиви инструменти и механизми за подкрепа развитието на младите хора в страната. Проектът на Програмата е разработен в отговор на тези предизвикателства, като основният приоритет е инвестиране в младежта като значим социален капитал чрез насърчаване на активно включване на младите хора, тяхната инициативност и информираност, неформално образование и обучение, учене през целия живот, иновативност, творчество, солидарност и съпричастност.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни