banner top2

Проекти

Младежки дневен ред 2027 – Овластяване на младите жени в дух на активно гражданство и европейски ценности

Младежки дневен ред 2027 – Овластяване на младите жени в дух на активно гражданство и европейски ценности
  • Video Caption: UpDate: ABLE Activator учи как се влиза в обувките на предприемача
  • Video Duration: 23 : 58

Проектът „Младежки дневен ред 2027 – Овластяване на младите жени в дух на активно гражданство и европейски ценности“ (Youth AGenda 2027 - Empowered Young Women for Sense of ActiVe CItizenship and EuRopeAn values), съфинансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова Дейност 3 „Подкрепа за политически реформи“ се изпълнява от Министерството на младежта и спорта в периода 20.10.2019 – 19.12.2021 г.

Цел на проекта

Проектът е насочен към разработването на модел на партньорска мрежа между младежки организации за изпълнението на съвместни инициативи в контекста на Стратегията за младежта на Европейския съюз (2019-2027) и цели насърчаване на по-активното участие на млади хора в демократичните и обществени процеси за развитие на принадлежността им към европейското гражданство.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни