banner top2

Европейска година за младежта – 2022

Устойчиво развитие – Европа 2050: Нека да чуем младите хора на България.

В края на 2021 г. Европейският парламент одобри 2022 г. да бъде определена за Европейска година на младежта. Целите на Европейската година на младежта са да се насърчат и подкрепят усилията на Европейския съюз, държавите членки, регионалните и местните органи да отдадат значимото, да окажат подкрепа и да взаимодействат с младите хора в периода след пандемията, черпейки вдъхновение от идеите, стремежите и визиите, които младите хора им представят.

Европейската година на младежта ще допринесе за повишаване на осведомеността относно възможностите за младите хора да бъдат активни и ангажирани граждани и участници в промяната, вдъхновени от чувство за европейска принадлежност. Предвижда се да бъдат организирани редица дейности на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Всички организации, които планират да реализират дейности в рамките на инициативата могат да предоставят информация, която да бъде включена в календара. За целта е необходимо да попълните и изпратите електронния ни формуляр.

Тематични области и планирани дейности:

Младежкото доброволчество – каузи за устойчиво развитие тук и сега!
  • Изпълнение на доброволчески проекти;
  • Разработване на Бяла книга на младежкото доброволчество.

Информацията за провежданите събития през годината ще са достъпни на специално разработен календар, чрез който младите хора и всички заинтересовани страни да се информират по достъпен начин. Календарът може да се намери на интернет страницата Национална информационна система за младежта – www.nism.bg  

Координатор на Европейска година на младежта – 2022 за България е Министерство на младежта и спорта. Всички организации, които планират да реализират дейности в рамките на инициативата могат да предоставят информация, която да бъде включена в календара. За целта е необходимо да попълните и изпратите електронния ни формуляр.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни