banner top2

Европейска година за младежта – 2022

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА - 2023

 

Защо Европейска година на уменията?

Наличието на работна сила с уменията, които се търсят, допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и подобрява конкурентоспособността на компаниите. Квалифицираните работници се радват на по-добри възможности за работа, както и на по-широки възможности за пълно участие в обществото. Това е от ключово значение, за да се гарантира, че икономическото възстановяване, както и зеленият и цифровият преход са социално честни и справедливи.

С Решение на Европейския парламент и Съвета, периодът 9 май 2023 г. – 8 май 2024 г. е определен за Европейска година на уменията за да постави уменията и ученето през целия живот в центъра на вниманието. Основната цел на тази година е да се помогне на хората да получат правилните умения за качествена работа и да се помогне на компаниите, по-специално на малките и средните предприятия, да се справят с недостига на умения в ЕС. Могат да се организират различни събития и инициативи на европейско и национално равнище, като провеждане на форуми и дискусии за насърчаване на дебата относно ролята на политиките за развиване на умения, обучения, информационни кампании, насърчаване на диалога и сътрудничеството между обществените институции, социални партньори, публични и частни служби по заетостта, доставчици на образование и обучение; прилагане и разработване на инструменти, които да доведат до инвестиции в подходящи за пазара на труда възможности за квалификация, развиване на уменията и ключовите компетентности.

Всеки организатор на събитие или иницициатива в рамките на Европейската година на уменията следва да прилага Препоръките на Европейската комисия във връзка с комуникацията и визуализацията на Европейска година на уменията. За да се запознаете с тях, следва да кликнете тук: Европейска година на уменията_Препоръки за визуализиране

Всяка държава членка на ЕС е определила национален координатор по Европейската година на уменията, който да отговаря за координацията на действията в страната и да предоставя информация по време на регулярните срещи на Европейската комисия и националните координатори. За Национален координатор от страна на България е определено Министерството на труда и социалната политика. Към Националния координатор е създаден екип за взаимодействие, който отговаря за предоставянето на информация за планираните и изпълнените действия от различните институции и организации в рамките на Европейската година на уменията.

Национален координатор по Европейската година на уменията

Национален координатор по Европейската година на уменията

Наталия Ефремова

Заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“

Министерство на труда и социалната политика

 

Секретариат

дирекция „Политика на пазара на труда“

Министерство на труда и социалната политика

secretariat_skills@mlsp.government.bg

 

Официален сайт на Европейската година на уменията в България: https://skills.mlsp.government.bg/

Официален сайт на Европейската Комисия: https://year-of-skills.europa.eu/index_bg

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни