banner top2

  • En

Заявление за вписване в списък на национално представителни младежки организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в Национална информационна система за младежта (младежка организация)

Моля, попълнете полето!
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, отбележете полето.

Приложени документи

Учредителен акт и Удостоверение за актуално състояние, удостоверяващ правния статус на заявителя

Моля, прикачете файл.

Описание на дейността на организацията (чл. 46, ал. 2, т.2 от Закона за младежта).

Моля, прикачете файл.

Важно: При прилагане на копия на горепосочените документи, те следва да бъдат заверени „вярно с оригинала” и подписани от лицето представляващо организацията.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни