Контакти

 

       

 

Дирекция „Младежки политики“

youth.policy@mpes.government.bg

Милена Андреева

Директор на дирекция МП

02 9300 548

                                                   Milena.Andreeva@mpes.government.bg  

Отдел „Национални и европейски младежки политики и информация“

Отдел „Младежки програми и проекти“

Лилия Топалова

началник отдел

02 9300 564

               Lilia.Topalova@mpes.government.bg

Мира Дукова

началник отдел

02 9300 826

       Mira.Dukova@mpes.government.bg

Десислава Теодосиева

държавен експерт

02 9300 678

   Desislava.Teodosieva@mpes.government.bg

Евелина Стайкова

държавен експерт

02 9300 839

   Evelina.Staykova@mpes.government.bg

Камелия  Йовкова

главен експерт

02 9300579

  Kameliya.Yovkova@mpes.government.bg  

Татяна Гешева

главен експерт

02 9300 564

     Tatyana.Gesheva@mpes.government.bg

Станислава Костова

главен експерт

02 9300 684 

      Stanislava.Kostova@mpes.government.bg

Жени Атанасова

главен експерт

02 9300 515

jeni.atanasova@mpes.government.bg

Гeргана Рошманова

главен експерт

02 9300 678

    Gergana.Dzhuglarska@mpes.government.bg

Диана Александрова

главен експерт

02 9300 515

    Diana.Aleksandrova@mpes.government.bg

Любомир Дренски

старши експерт

02 93 00 678

       Lubomir.Drenski@mpes.government.bg

Жанет Костова  

старши експерт

02 9300 836

        Janet.Kostova@mpes.government.bg

Констанца Каралеева

старши експерт

02 9300 714

     Konstantsa.Karaleeva@mpes.government.bg

Мадлен Митева

старши експерт

02 9300 576

Madlen.Miteva@mpes.government.bg


Back To Top