Calendar - European Year of Youth 2022

Conference "Civil Rights and Opportunities for the Active Participation of Young People in the Democratic Life of Europe"

Conference "Civil Rights and Opportunities for the Active Participation of Young People in the Democratic Life of Europe"

Провеждане на национална инициатива с конкурсен характер, която да насочи вниманието към значимостта на темата за гражданските права и към възможностите за участие на младите хора в демократичния живот на Европа. Инициативата ще бъде обвързана с националния младежки Еко лагер, който ежегодно ЦРЧР провежда като национално събитие, посветено на избраната за годината европейска тема. Събитието ще постави акцент върху европейските цели, приоритети и ценности и тяхното съхраняване.

Място на реализация

селище Арбанаси, в района на град Велико Търново

Период и конкретни дати на изпълнение

период 20 август – 10 септември 2022г.

Водеща организация

Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Размер и източници на финансиране

Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ , дейност eTwinning, дейност Еврогайдънс, дейност Европас

Целева група/участници

Младежи между 13 и 19 години

Включени дейности. Описание на дейностите, включени в събитието.

Ще бъде обявен национален конкурс на тема „Граждански права и възможности за активно участие на младите хора в демократичния живот на Европа“. Конкурсът ще бъде насочен към образователните институции в страната, в които учат младежи до 19 год., като ще бъдат поканени екипи от по 4-ма ученици с помощта на един преподавател да се включат в конкурса със свои самостоятелни разработки. Жури, съставено от институциите организатори, ще открои 8-те най-добри кандидатури. Екипите победители ще бъдат поканени да участват в тридневен Еколагер, посветен на посочената в заглавието тема. През първия ден на Еколагера ще се проведе Конференция Граждански права и възможности за активно участие на младите хора в демократичния живот на Европа, на която наградените екипи ще представят чрез презентации своите разработки. Ще последва Кръгла маса – дискусия между младежите и представителите на трите институции, организатори на събитието. Ще бъде поставен акцент върху възможностите, предоставяни от европейските програми и инициативи, насочени към младежта.

Партньори (при наличие на такива)

Европа директно Дупница, Европа директно Варна, Европейски потребителски център - България

Друга информация (при необходимост)

Активно ще бъдат използвани логото на Европейската година на младежта и другите лога, визуализиращи поставените от събитието акценти

Event Information

Event Date 20-08-2022
Event End Date 10-09-2022
Capacity Unlimited
 

Ministry of Youth and Sports

eu eyy en

Newsletter

Sign up for our newsletter and receive all the news regularly

Contacts

  •   75 Vasil Levski Blvd.,
    Sofia1142
  •  02/ 930 08 36
  •   Write us