Calendar - European Year of Youth 2022

European Week in Bulgaria on the occasion of May 9 - Europe Day and eTwinning Day

European Week in Bulgaria on the occasion of May 9 - Europe Day and eTwinning Day

Национална инициатива, която цели да бъде проведена поредица от събития в цялата страна, обединяващи отбелязването на Деня на Европа и Младежката тема. Да се даде максимална гласност на европейската идея и нейната успешна реализация, както и на европейските постижения, приоритети и ценности. Да бъдат промотирани европейската и националната Младежки стратегии, с акцент върху актуалния национален и международен контекст.

Място на реализация

Образователни и младежки институции в цялата страна

Период и конкретни дати на изпълнение

7 - 17 май 2022г.

Водеща организация

Център за развитие на човешките ресурси – в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“; както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning

Размер и източници на финансиране

Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейност eTwinning, дейност Еврогайдънс, дейност Европас; мрежа Евродеск

Целева група/участници

Широк кръг участници

Включени дейности. Описание на дейностите, включени в събитието.

Ще бъдат поканени всички организации, които провеждат събития, свързани с една от двете ключови за 9 май теми – Ден на Европа и Ден на eTwinning, да се включат в конкурса, като поставят видим акцент върху Младежката тема. Ще бъде изготвена Пътна карта за участниците в събитието, която да улесни включването им. За популяризиране на европейските ценности и за да регистрират своето участие в инициативата, участниците ще бъдат поканени да попълнят формуляр за участие, където да отразят своето събитие. На специално създадена Padlet стена те ще могат да представят участието си, като отбележат своята организация/институция – по този начин ще бъде създадена национална карта на проведените младежки европейски дейности, посветени на Деня на Европа, която ще визуализира мащабността на инициативата.

Партньори (при наличие на такива)

Еврвопас България, Еврогайдънс България, Евридика България, Евродеск България

Друга информация (при необходимост)

Основните критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатурите:

  •       Иновативност
  •       Актуалност
  •       Участие на младежите / обучаемите
  •       Мащабност на дейностите
  •       Резултати / въздействие (impact)

Активно ще бъдат използвани логото на Европейската година на младежта и другите лога, визуализиращи поставените акценти

Event Information

Event Date 07-05-2022
Event End Date 17-05-2022
Capacity Unlimited
 

Ministry of Youth and Sports

eu eyy en

Newsletter

Sign up for our newsletter and receive all the news regularly

Contacts

  •   75 Vasil Levski Blvd.,
    Sofia1142
  •  02/ 930 08 36
  •   Write us