ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ 29 АПРИЛ ДА БЪДЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА?

- 2008 г. , брой гласове: 7
- 2002 г. , брой гласове: 1
- 2009 г. , брой гласове: 2
- 1990 г. , брой гласове: 2
общ брой гласове: 12
Back To Top