Стратегии

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

Стратегията цели създаването на благоприятни условия за училищно и университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина, ще допринесе за подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на целите на Европейския съюз. В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и да ги насочи към активен обществен живот.

Планът за действие 2011 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г. е приет с Протокол № 25.1 на Министерския съвет от 29 юни 2011 г.

С Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 12.09.2012 г. е приет Отчет за изпълнението на дейностите от Плана за действие за 2011 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 12.09.2012 г. е приет План за изпълнение за 2012 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 495 на Министерския съвет от 22.08.2013 г. е приет Планът за действие за 2013 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2014 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2013 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2014 г. е приет Планът за действие за 2014 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 403 на Министерския съвет от 04.06.2015 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 403 на Министерския съвет от 04.06.2015 г. е приет Планът за действие за 2015 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 444 на Министерския съвет от 03.06.2016 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

С Решение № 444 на Министерския съвет от 03.06.2016 г. е приет Планът за действие за 2016 г. на  Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 35.1 на Министерския съвет от 06.10.2010 г.

 Изтеглете от тук: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top