Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта

Общественият съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функциите на Съвета:​

 • Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта
 • Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;
 • Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;
 • Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизиране на реализираните действия;
 • Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;
 • Координира взаимодействието на Министерството на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.

Председател:

Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта;

Заместник-председател:

Милена Андреева – директор на дирекция „Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта;

Секретар:

Любомир Дренски – старши експерт в дирекция „Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта;

Членове на Съвета:

 1. Сдружение „Младежки глас“;
 2. Български младежки червен кръст;
 3. Национално представителство на студентските съвет;
 4. Асоциация за развитие на българския спорт;
 5. Сдружение „Алтернативи интернешънъл";
 6. Българска федерация по хокей на лед;
 7. Спортен клуб „Люлин София“;
 8. Спортен клуб „Олимпия баскет“;
 9. Сдружение „Младежи, образование и общество“;
 10. Сдружение „БОКАЯ“;
 11. Национален младежки форум;
 12. Сдружение „Български младежки форум“;
 13. Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“;
 14. Фондация „Заслушай се“;
 15. Сдружение „Асоциация на обединените европейски студенти“;
 16. Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“;
 17. Сдружение „Дружество на Обединените нации в България“;
 18. Сдружение „Активно общество“;
 19. Сдружение „ДЕМО“;
 20. Сдружение „Българска младежка асоциация“;
 21. Сдружение „Младежко европейско общество“;
 22. Конфедерация на труда „Подкрепа“;
 23. Сдружение „Младите психолози в България“;
 24. Сдружение „Уейк ъп младежи“;
 25. Фондация „Българска памет“;
 26. Сдружение „Омега“;
 27. Сдружение „Организация за научно и практическо развитие на студентите”;
 28. Y-PEER;
 29. Фондация „ВИ АРТ“;
 30. Сдружение „ПРО“;
 31. Фондация „Подари усмивка“;
 32. Българско ядрено дружество
 33. Сдружение „Ключ към щастие“;
 34. Сдружение „Глобъл организейшън фор дивелъпмънт”
 35. Ерасмус Стюдънт Нетуърк-България;
 36. Сдружение „Чемпиънс Фактори“;
 37. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”, Русе;
 38. Сдружение „Институт Перспективи“;
 39. Фондация „Бизнес иновации за кариерно развитие“;

ДОКУМЕНТИ:

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА - 30.10.2020 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА - 29.01.2021 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА - 10.05.2021 Г.

Back To Top