Обществен съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта

Общественият съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функциите на Съвета:​

 • Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта
 • Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;
 • Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;
 • Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизиране на реализираните действия;
 • Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;
 • Координира взаимодействието на Министерството на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.

Председател:

Яничка Труева – заместник-министър на младежта и спорта;

Заместник-председател:

Милена Андреева – директор на дирекция „Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта;

Секретар:

Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта;

Членове:

 1. Сдружение „Младежки глас“;
 2. Български младежки червен кръст;
 3. Национално представителство на студентските съвети;
 4. Асоциация за развитие на българския спорт;
 5. Сдружение „Алтернативи Интернешънъл“;
 6. Българска федерация по хокей на лед;
 7. Спортен клуб „Люлин София“;
 8. Спортен клуб „Олимпия баскет;
 9. Сдружение „БОКАЯ“;
 10. Национален младежки форум;
 11. Сдружение „Български младежки форум”;
 12. Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“;
 13. Сдружение „Заслушай се“;
 14. Сдружение „Асоциация на обединените европейски студенти“; 
 15. Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“;
 16. Сдружение „Дружество на Обединените нации в България“;
 17. Сдружение „Активно общество“;
 18. Сдружение „ДЕМО“;
 19. Сдружение „Българска младежка асоциация“;
 20. Сдружение „Младежко европейско общество“;
 21. Конфедерация на труда „Подкрепа“;
 22. Сдружение „Младите психолози в България“;
 23. Сдружение „Уейк ъп младежи“;
 24. Фондация „Българска памет“;
 25. Сдружение „Омега“;
 26.  „Международна фондация за развитието на уай-пиър“;
 27. Фондация „Ви Арт“;
 28. Сдружение „ПРО“;
 29. Сдружение „Подари усмивка“;
 30. Младежка Асоциация на Българското ядрено дружество;
 31. Сдружение „Ключ към щастие“;
 32. Сдружение „Глобъл организейшън фор дивелъпмънт“;
 33. Сдружение „Ерасмус Стюдънт Нетурък – България“;
 34. Сдружение „Чемпиънс фактори”;
 35. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“;
 36. Сдружение „Институт Перспективи“;
 37. Фондация „Бизнес иновации за кариерно развитие“.

ДОКУМЕНТИ:

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА - 30.10.2020 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА - 29.01.2021 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА - 10.05.2021 Г.

Back To Top