Планове и отчети

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ИНСТИТУЦИИ)

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ОБЛАСТИ)

Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

 

 

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г. (ОБЛАСТИ)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ИНСТИТУЦИИ)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ОБЛАСТИ)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2018-2019 Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2011 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010 - 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2011 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2013 Г. НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА 2013 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2014 Г.

OТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2014 Г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010 - 2020) ЗА 2015 Г.

OТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2015 Г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010 - 2020) ЗА 2016 Г.

ОТЧЕТ НА  ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2015 г.(EXCEL)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 г.   

Back To Top