Планове и отчети

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г. (ИНСТИТУЦИИ)

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г. (ОБЩИНИ)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ИНСТИТУЦИИ)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ОБЛАСТИ)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2018-2019 Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2011 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010 - 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2011 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2013 Г. НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА 2013 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020)

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2014 Г.

OТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2014 Г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010 - 2020) ЗА 2015 Г.

OТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2015 Г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010 - 2020) ЗА 2016 Г.

ОТЧЕТ НА  ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2015 г.(EXCEL)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 г.   

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top