Национална програма за младежта

СТАРТИРАНЕ НА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025) СЪС СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 30.11.2021 Г.

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025) СЪС СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 27.09.2021 Г.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

Национална програма за младежта (2016-2020) за 2020 г. със срок за кандидатстване 26.02.2020 г.

Стартиране на втора процедура за набиране на проектни предложения за 2020 година по Национална програма за младежта (2016-2020) с краен срок за кандидатстване 18.06.2020 г.

Национална програма за младежта (2016-2020) за 2019 г. със срок за кандидатстване 06.11.2019 г.

Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2019 г.

Национална програма за младежта (2016-2020) за 2018 г.

Национална програма за младежта (2016 - 2020) за 2017 г.

ММС набира проектни предложения по Национална програма за младежта(2016-2020) за 2016г., Подпрограма 1-Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове

Образци на формуляри за кандидатстване, съпътстващи документи и процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.

 

Back To Top