Европейски съюз

Стратегия на ЕС за младежта 2019-2027 г.

ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА (2019-2021 Г.)

Ръководството на програма „ЕРАЗЪМ+" за 2022 г. може да прочетете на официалната страница на Програмата ТУК.  

Младежки диалог на ЕС

Резолюция на Съвета относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа

Резолюция на Съвета относно резултатите от 7-мия цикъл на диалога на ЕС по въпросите за младежта

Заключения на Съвета относно насърчаване на демократичната осъзнатост и демократичната ангажираност сред младите хора в Европа 

Заключения на Съвета относно създаване на възможности за младите хора в селските и отдалечените райони

Заключения на Съвета относно цифровата младежка работа_2019

Заключения на Съвета относно образованието и обучението на младежките работници_2019

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“

Европейската комисия прие Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

Конференция за бъдещето на Европа

Европейския стълб на социалните права

Стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии 

Нова стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.)

 

РЕЗЮМЕТА НА ЗАКОНИТЕ НА ЕС 

Резюметата на правни актове на ЕС са кратки, лесни за разбиране обяснения на основните правни актове, приети от ЕС. Те са предназначени за широка, неспециализирана аудитория.

Повечето резюмета обхващат основните видове законодателство, прието от ЕС – директиви, регламенти и решения. Някои обаче се отнасят до други документи, като например международни споразумения.

Резюметата са групирани в 32 области на политиката и във всяко от тях има връзки към пълния, официален текст на акта. Не се предлагат резюмета за правни актове, които:

  • смятаме за достатъчно ясни/кратки
  • са насочени изключително към специализирана аудитория.

 

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ, СПОРТ   

Образованието, обучението и политиката за младежта и спорта играят важна роля при икономиката, почиваща на устоите на познанието, тъй като подкрепят растежа и заетостта чрез насърчаване на възникването на висококвалифицирано и адаптивно насе ление, и също така укрепват социалното сближаване и активното гражданство в рамките на Европейския съюз (ЕС). Чрез програмите за образование, обучение и за младежта и спорта ЕС развива и укрепва европейското измерение, насърчавайки мобилността и окуражавайки международното сътрудничество. ЕС подкрепя и допълва действията на държавите-членки в съответствие с членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Вижте също:

 

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top