Европейски съюз

Стратегия на ЕС за младежта 2019-2027 г.

Резолюция на Съвета относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа

Резолюция на Съвета относно резултатите от 7-мия цикъл на диалога на ЕС по въпросите за младежта

Заключения на Съвета относно насърчаване на демократичната осъзнатост и демократичната ангажираност сред младите хора в Европа 

Заключения на Съвета относно създаване на възможности за младите хора в селските и отдалечените райони

Заключения на Съвета относно цифровата младежка работа_2019

Заключения на Съвета относно образованието и обучението на младежките работници_2019

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“

Европейската комисия прие Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

Конференция за бъдещето на Европа

Европейския стълб на социалните права

Стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии 

Нова стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.)

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top