Национален консултативен съвет за младежта

Националният консултативен съвет за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

Функции на Съвета:

 • Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;
 • Предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;
 • Обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

Председател:

Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта;

Секретариат:

Отдел „Национални и европейски младежки политики и информация“, дирекция „Младежки политики“ в Министерство на младежта и спорта;

Членове:

 • Заместник-министър на младежта и спорта;
 • Заместник-министър на финансите;
 • Заместник-министър на вътрешните работи;
 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;
 • Заместник-министър на труда и социалната политика;
 • Заместник-министър на здравеопазването;
 • Заместник-министър на икономиката;
 • Заместник-министър на туризма;
 • Заместник-министър на културата;
 • Заместник-министър на образованието и науката;
 • Заместник-министър на правосъдието;
 • Заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето;
 • Представител на Национално сдружение на общините в Република България;
 • Представител на Национално представителство на студентските съвети в Република България;
 • По един представител от всяка една национално представителна младежка организация, вписана по чл. 25 от Закона за младежта в списък на национално представителните младежки организации.

ЗАПОВЕД КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - 01.06.2020

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 09.12.2020

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top