banner top2

Новини

Правителството одобри Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023-2025 г.

Graphic2MMS.png

Министерски съвет одобри нова Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023-2025 г. Програмата е насочена изцяло в полза на младите хора от 15 до 29 г. и младежките работници в страната. Целта е да се насърчи тяхното активно включване, инициативност, информираност, неформално образование, учене през целия живот, иновативност, творчество, солидарност и съпричастност за изграждането им като социално отговорни личности.

Основен приоритет на Програмата е да се създаде благоприятна среда, в която младите хора да разгърнат своя потенциал и личните си постижения, като по този начин да се спомогне за предотвратяване на противообществени прояви и рисково поведение.

Програмата предоставя и възможност за личностно и професионално развитие на младите хора в малките населени места чрез разширяване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, електронно приобщаване и обучения спрямо техните нужди и интереси.

За първи път по Програмата се включва ключова област ,,Подобряване на условията по младежката инфраструктура“, чрез която се подкрепят дейности за подобряване на средата, където младите хора извършват младежки дейности, включително чрез ремонтни такива, както и доставка на оборудване и доброволчески инициативи.

Специален и нов акцент Програмата поставя и чрез ключова област ,,Младежки дейности и младежка работа“, която има за цел да активира участието и изявата на младите хора в различни видове младежки инициативи, да  подкрепи социалното включване на младежи и подрастващи със специални потребности и такива в неравностойно положение, както и да  популяризира добри практики на младежка ангажираност, участие и овластяване.

При реализиране на Програмата, за всяка година от изпълнението й, ще бъдат обхванати не по-малко от 20% от младите хора в страната. Делът на младежите участвали в преки дейности по Програмата ще бъде 2,5 %  (съгласно официалните данни на НСИ за съответната година). Проектите ще обхванат 10% от младите хора в страната с по-малко възможности и 30% от малки населени места. Ще бъдат обхванати и 100 младежки работници и обновени минимум 16 младежки пространства.

PROGRAM_2023-2025.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни