banner top2

Новини

Екипът на служебния министър на младежта и спорта Весела Лечева ще работи за по-достъпна и ефективна политика в областта на младите хора

 

snimka za samata novina

Екипът на министъра на младежта и спорта в служебното правителство на Република България Весела Лечева  представи приоритетите си в сектор „Младеж“, по които ще работи в рамките на своя мандат. Сред целите, които си залага, са по-активно участие и на неорганизираните млади хора, малките общини и местните общности при идентифицирането и решаването на предизвикателствата, пред които са изправени младежите и създаването на работеща система за мониторинг и оценка на държавната политика за младежта.

Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.

За да осигури безпрепятствен процес при изпълнението на текущите дейности на Министерството на младежта и спорта в сектор „Младеж“ и да насърчи всички заинтересовани страни да се включат активно в изпълнението на заложените приоритети, екипът на министър Лечева извежда във фокус следните основни работни точки:

 1. Приемане на Националната стратегия за младежта 2021-2030 от Народно събрание

Приетият от няколко Министерски съвета проект на Национална стратегия за младежта (2021-2030) е ясно разписана стратегическа рамка със 7 стратегически цели за интервенции в младежката сфера в средносрочен план. Стратегическият документ  е нужно да бъде приет от следващото Народно събрание, за да се осигури възможността младите хора да имат своето категорично място като съществен фактор в живота на една общност.

 1. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта.

Министерството на младежта и спорта ще предприеме процес по юридическо консултиране, за да уточни причините за разминаването между разпоредбите на Закона за младежта, съгласно които в изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема националните програми за младежта и актуализираната през юни 2022 г. Наредба за условията и реда на финансиране на проекти по националните програми за младежта, която определя една от тези програми да се утвърждава единствено от министъра на младежта и спорта.

 1. Европейска година на младежта

В рамките на Европейската година на младежта се предвиждат дейности до март 2023 г., които включват разработване на Бяла книга на младежкото доброволчество, провеждането на академии за млади лидери, младежки биеналета, мини-футболен турнир и национална конференция.

 1. Национални програми за младежта – Национална програма за младежта (2021-2025) и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.

Министерството на младежта и спорта актуализира съпътстващата документация съгласно скоро приетата Наредба №1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта и съответно на новите допустими бенефициери.

 1. Система за мониторинг и оценка на изпълнението на политиките за младежта

Създаване на цялостна система на наблюдение и отчитане, която съдържа оперативен механизъм за осигуряване на информация за групата 15-29 годишни и съответните подгрупи, статистическа информация и източници на информация, в т.ч. и от институциите в различните сектори.

 1. Национални работни групи към Министерство на младежта и спорта

Осигуряване на информация за дейността на функциониращите  национални работни групи, както и прилагане на постигнатите резултати в партньорство със заинтересованите страни.


Повече информация по посочените работни точки може да бъде намерена ТУК.

 
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни