banner top2

Новини

На 11.01.2023 г. в сградата на Министерството на младежта и спорта се проведе заседание на Националния консултативен съвет за младежта

Заседание на Националния консултативен съвет за младежта

 

 

На 11.01.2023 г. в сградата на Министерството на младежта и спорта се проведе заседание на Националния консултативен съвет за младежта, в който участие взеха заместник-министри, Държавната агенция за закрила на детето, Национален младежки форум.

В рамките на заседанието заместник-министрите и останалите участници бяха запознати с проведеното Национално представително количествено проучване сред младежи на възраст 15-29 години: навици на консумация на храни и други продукти, NEETs проблематика, младежки организации. Представен бе и Наръчник за местна младежка политика, изготвен от Национален младежки форум.

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Бучков представи пред Националния консултативен съвет за младежта разработения нов проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта. 

Беше представена информация за процедурата по изграждане на младежки центрове по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заместник-министрите имаха възможност да дискутират по теми, имащи пряко отношение към политиката за младежта, а именно опазването на околната среда, борбата с климатичните промени, спорта и физическата активност, образованието, психичното здраве, туризма, превенцията на агресия и зависимости сред младите хора и др.

 
 
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни