banner top2

Закони и наредби

pdf

Проект на закон за изменение и допълнение на закона за младежта

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта
pdf

Становище на МС

Становище на администрацията на Министерски съвет
pdf

Мотиви ЗИД

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта
pdf

Частична предварителна оценка на въздействието

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта
pdf

Решение на МС за одобрение на законопроект

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта
pdf

Доклад на министъра на младежта и спорта

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта
pdf

НАРЕДБА № 5 ОТ 11.08.2016 г.

За условията и реда за финансовото подпомагане на проекти по националната програма за младежта (обн., ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г. изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2017 г. )
pdf

НАРЕДБА № 5

За условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта издадена от министъра на младежта и спорта, ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 30.08.2016 Г.
pdf

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5

За условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
doc

НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г.

За условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни