banner top2

Съвет на Европа

pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/888 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2021 година

за създаване на програма на Европейския корпус за солидарност и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014
pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2021 година

за създаване на Еразъм +: Програма на Съюза за образование и обучение, младеж и спорт и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни