ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” ПО ПРОЕКТ ЗА СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ

 21 ноември  644

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” ПО ПРОЕКТ ЗА СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ

На 21.11.2017 г. в Гранд хотел София, зала София“, ет. 2, се проведе заключителната конференция по проект „Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачество”, управляван от клона на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” в гр.София.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм +” на Европейския съюз. Целта на проекта  е да се представят гледните точни и мнения на младите хора вследствие на проведените срещи в различни градове в страната с държавни институции, експерти, бизнеса, работодателите и гражданското общество по тематичните области за образователната система, допълнителната професионална квалификация и предприемачеството в България.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top