ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ДОПЪЛНИТЕЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

 15 ноември  710

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ДОПЪЛНИТЕЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Екипът за управление на проект „Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачество”, отправя покана за участие в заключителна дискусия по тематичните области. Проект “Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“ е съфинансиран от програма „Еразъм +” на Европейския съюз.

Събитието ще се проведе на 20 ноември 2017 година от 12:30 часа в Бест Уестърн Арт Плаза Хотел, гр.София, ул. "Христо Белчев"  № 46.

На следващият ден се проведе заключителната конференция, чиято цел е да се представят гледните точни и мнения на младите хора вследствие на проведените срещи в различни градове в страната с държавни институции, експерти, бизнеса, работодателите и гражданското общество по тематичните области за образователната система, допълнителната професионална квалификация и предприемачеството в България.

Програма на събитието:

12:30 - 13:30 ч. Пристигане и регистрация на участниците.        

13:30 - 14:00 ч. Представяне на проекта и участниците във форума.

Устно представяне, презентация.

14:00 - 15:00 ч. Работа в малки групи за идентифициране на проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството в България.

Формиране на работни групи. Работа в екип.

15:00 - 15:30 ч.             Кафе пауза.

Неформална дискусия.

15:30 - 16:30 ч. Представяне и дискусия относно проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството  идентифицирани от работата в малки групи.   

Презентация, дискутиране, поставяне на проблеми и търсене на конструктивни решения.

16:30 - 17:30 ч. Методи и възможности за разработване и финансиране на бизнес идеи.

Презентация, дискутиране, поставяне на проблеми и търсене на конструктивни решения.

Контактна информация: +359 898 488 559, npo.sofia@gmail.com, www.MG2007.bg

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top