ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „МИКРО ПРОМЕНИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ“ НА МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

 14 ноември  541

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „МИКРО ПРОМЕНИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ“ НА МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

На 09.11.2017г. екипът на „МИКЦ Благоевград-ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора“ проведе обучителен семинар на тема „Микро промени за по-добро здраве“. Проект МИКЦ Благоевград  е финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ 2016 – 2020 г. и се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с Община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца.

Обучението имаше за цел да запознае младите хора с пресечната точка между храненето, психологията и отслабването и начините за превенция от сърдечно-съдови, автоимунни, неврологични и друг вид заболявания. Бяха дискутирани различни здравословни проблеми и храните, които биха подпомогнали за тяхното лечение и подобряване на общото здравословно състояние. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top