ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВНИ ТЕМИ НА МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

 14 ноември  552

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВНИ ТЕМИ НА МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

На 28.10.2017г. екипът на "МИКЦ Благоевград-ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора" организира и проведе обучение на тема "Предпазване от венерически болести, предавани по полов път". МИКЦ Благоевград е проект, финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ 2016 – 2020 г. и се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с Община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца от 01.01. 2017 г.
Обучителният семинар запозна участниците с видовете полово-предавани болести и начините за превенция, предпазването от нежелана бременност и безопасен секс. Целта на обучението беше да запознае целевата група по-подробно с темата за полово-предаваните болести, техните симптоми, лечение, начини за предпазване.
 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top