МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В САРДИНИЯ ЗА СПОРТНОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

 13 ноември  587

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В САРДИНИЯ ЗА СПОРТНОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

В периода 09 – 12 ноември 2017, в Сасари, Италия се проведе междинна среща по проект „Млади посланици на спортното доброволчество“, в която взеха участие представители на всички партньорски организации в проекта, а от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ се включи Йоанна Дочевска, председател на АРБС.

Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ има за цел да подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта 5 участника от всяка партньорска държава. По настоящия проект, доброволците в България организираха редица събития, част от тях посветени на Европейска седмица на спорта 2017, сред които поход на Витоша, волейболно предизвикателство и активен международен уикенд. По време на международната среща бяха обсъдени бъдещите дейности, които ще се реализират през 2018.

Проект Млади посланици на спортното доброволчество е съвместно партньорство между четири държави и има за цел да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнаване на важността на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. Проектът предвижда 3 транснационални срещи с цел да представи постигнатите резултати на всеки етап и да се осигури процес за мониторинг на качеството. През май 2017, в България се проведе и международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество, което стимулира тяхната силна ангажираност, както и участието на партньорските организации в рамките на планираните работни потоци на местно ниво.

Основните фази на проекта са посветени на местни дейности, свързани с популяризирането на спортната култура и повишаване на осведомеността, относно значението на физическата активност, както и насърчаване на доброволчеството, неговите ценности и неговите ползи за обществото. В допълнение, като краен продукт на проекта ще бъде създадена онлайн платформа, която ще събере всички резултати и най-добри практики, за да следват същия път към популяризирането на спортната култура и доброволчеството в спорта като начини за насърчаване на равни възможности и борба със социалното изключване.

Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България, Полша и Дания.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top