В СПОРТА ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ! – ПОСЛАНИЕТО НА „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ”

 08 ноември  1045

В СПОРТА ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ! – ПОСЛАНИЕТО НА „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ”

Спортът има силата да подобри социалното включване. Той не дискриминира по какъвто и да е признак. Няма различни! В спорта всички сме равни!

С това послание „Асоциация за развитие на българския спорт” създаде видео, заснето с подкрепата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. На 26/10/2017, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. По време на спортната сесия, която се проведе в дома, бяха заснети и кадри за видео кампания, която има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност.

Видеото е налично на следния линк, като ще се радваме да бъде споделено от максимално много хора, за да покажем силата на спорта https://www.youtube.com/watch?v=ZsT0_Yk5snc&list=PLv3Ts7MIBCQyKGxtSUa05xULtGq0lpoat&index=16

 „Силата на спорта да сближава, да дава възможност за равен старт и участие е изключително силна и трябва да я използваме максимално за намаляване на социалните неравновесия в обществото ни. Спортните дейности и в България се използват за интеграция и социализация, макар и не толкова структурирано и регламентирано, колкото бихме желали и за мен е удоволствие да споделям с колегите си в Европа прекрасните инициативи, които Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово, реализира целогодишно, както и богатата спортна история, която те притежават. Ще се радвам такива примери да сложат основата на целенасочена политика за използване на спортни дейности в борбата с проблематиките, пред които сме изправени днес и да виждаме, поддържаме и развиваме магията, която спортът носи в себе си“ сподели Йоанна Дочевска, председател на АРБС.

„Вярвам, че качественото образование е неразривно свързано с практиката и възможностите, които Национална спортна академия „Васил Левски“ предоставя за практическо обучение са една от най-силните страни на Академията. Студентите, които подготвяме имат много добра основа за реализация след като преминат през теоретичните модули, а след това приложат наученото на практика с реалните групи, с които ще работят след приключване на своето образование. Щастлива съм, че специалността „Адаптирана физическа активност и спорт“ се радва на все по-голяма популярност в двете й форми на обучение – бакалавърска и магистърска степен и в тази сфера се доближаваме до стандартите, които се прилагат в най-развитите държави“ допълни гл. ас. Стефка Джобова – преподавател по специалността и световно признат експерт в сферата на интеграцията чрез спорт.

Проект SpeeCh – Спортна психична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години,  е съфинансиран по програма "Еразъм+" на Европейската комисия.  

Новини

Back To Top