БЪЛГАРСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ

 08 ноември  5872

БЪЛГАРСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ

В съответствие със Закона за младежта и процедурата за вписване в списъка на Национално представителните младежки организации, Българският младежки Червен кръст за втори пореден път със заповед на министъра на младежта и спорта от 24.10.2017 г. бе одобрен за национално представителна  младежка организация за срок от три години.

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие. 

Новини

Back To Top