KОНКУРС ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ“

 07 ноември  1048

KОНКУРС ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ“

Европас - България, Еврогайдънс - България и Евродеск – България, организират конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех“.

Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:

1. Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности;

2. Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност.

Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес ТУК

Краен срок – 26 ноември 2017 година (включително).

Условия на конкурса и как да участвате може да намерите ТУК 

Новини

Back To Top