Обучение на тема “Права и отговорности на доброволци. Оценка и документиране на доброволчески труд“ на МИКЦ – Ямбол

 03 ноември  592

Обучение на тема “Права и отговорности на доброволци. Оценка и документиране на доброволчески труд“ на МИКЦ – Ямбол

Сдруж. "Ямболски младежки информационен центъ"

Екипът на МИКЦ - Ямбол с обучители Милена Гинчева и Нели Стефанова, проведе през месец октомври 2015 г. поредното от редица обучения на тема «Права и отговорности на доброволци.Оценка и документиране на доброволчески труд»

Участниците обмениха идеи и придобиха знания и умения. Обучението по проект„ Млад гражданин 4 ” – финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011 – 2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) .

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top