ЕКОДОБРОВОЛЦИ ОБУЧАВАХА СВОИ ВРЪСТНИЦИ

 23 октомври  597

ЕКОДОБРОВОЛЦИ ОБУЧАВАХА СВОИ ВРЪСТНИЦИ

На 21 октомври 2017 г. младежи от северозападна България проведоха обучение с ученици от екоклуб „Млад природолюбител“ от СУ „Васил Кънчов“ - Враца и XI А и XI В към СУ „Христо Ботев Враца“.

В рамките на учебните часове на гимназистите младежките екодоброволци имаха за задача да предадат по интерактивен начин тема, свързана с опазването на природата и биоразнообразието в Природен парк „Врачански Балкан“. Целта на  обучението е младежите да приложат на практика метода „младежи обучават връстници“, както и да приложат неформални методи на обучение. За да бъдат разпознаваеми в своите бъдещи инициативи, младежите кръстиха своята група „Неформални видри“. Следващото предизвикателство ще бъде организирането на три екокампании за ученици и младежи от гр. Враца.

Инициативите са част от проект „Младежки доброволци - за екообразование", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта и се реализира от фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top