РАБОТНА СРЕЩА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ НА МИКЦ – КЮСТЕНДИЛ

 20 октомври  531

РАБОТНА СРЕЩА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ НА МИКЦ – КЮСТЕНДИЛ

На 20.10.2017 г., от 11:00 ч. в читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе работна среща на екипа по проект МИКЦ – Кюстендил.

На срещата бе направен анализ на реализираните дейности до момента. Ръководителят на проекта Иван Андонов разпредели отговорностите между членове на екипа.

Обсъдени бяха и дейностите на центъра спрямо графика за месец ноември 2017 г. - предоставяне на информационни услуги, предоставяне на консултантски услуги и издаване на информационни брошури на тримата консултанти, изготвяне и разпространяване на Електронния информационен бюлетини и издаване на вестник  „Младежки Глас“.

МИКЦ – Кюстендил е проект, финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top