Стартира проект "Значимост на младежкия работник в Община Лом - 2015“

 06 октомври  655

Стартира проект "Значимост на младежкия работник в Община Лом - 2015“

Развитие и подкрепа на ромските жени и деца

ПРОЕКТ ОБУЧАВА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ

На 24 септември Общинска художествена галерия „Поломие” в Лом беше домакин на официалното представяне на проект „Значимост на младежкия работник в община Лом-2015”. Проектът се реализира от Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца” в партньорство с. сдружение "Устойчиви дейности и партньорства.Той е на стойност 6615,40 лева и е насочен към 50 младежи на възраст между 15 и 29 години. Финансирането е осигурено от Министерство на младежта и спорта по линия на Национална програма за младежта /2011-2015г/.

Обхванатите в целевата група млади хора са доброволци, които безвъзмездно предоставят своя труд, сътрудничейки в различни инициативи на организации от неправителствения сектор, държавни институции или политически партии.

Освен обучение и повишаване на компетентността на младежите, проектът си поставя за цел да помогне за припознаване и за признаване на младежкия труд като съществен, значим компонент от развитието и функционирането на обществения живот на местно ниво, по-конкретно, на територията на община Лом.

„Идеята ни е, чрез поредица от неформални, тематични обучителни модули, да помогнем на младите хора, да придобият нови знания и умения. На база на своята повишена компетентност, те да бъдат още по-мотивирани и по-целеустремени в инициативите, в които се включват с безвъзмезден труд. „Идеята ни е, чрез поредица от неформални, тематични обучителни модули, да помогнем на младите хора, да придобият нови знания и умения. На база на своята повишена компетентност, те да бъдат още по-мотивирани и по-целеустремени в инициативите, в които се включват с безвъзмезден труд.

В процеса на обучение непрекъснато ще търсим и ще се съобразяваме с нагласите и с потребностите на младежите от целевата група. За да отговорим максимално адекватно на техните очаквания и да помогнем реално за това, техният труд да получи статута и уважението, които заслужва”. Това каза при представянето на проекта Наталия Георгиева- председател на Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца”- Лом.

Паралелно с неформалното обучение на младите хора проектът предвижда и провеждането на дискусионен форум на тема „Статут и значимост на младежките работници”. Най-важните етични норми за бъдещата работа на младежите пък ще бъдат обобщени в специален  „Наръчник с етични правила за работа на младежкия работник”. Съставянето и отпечатването на наръчника също е сред очакваните комплексни и дългосрочни позитивни резултати от реализацията на проекта.  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top