Проведе се кръгла маса

 06 октомври  736

Проведе се кръгла маса

Асоциация за устойчиво европейско развитие

На 03.10.2015 г. сдружение „Асоциация за устойчиво европейско развитие“ – Благоевград проведе кръгла маса по изпълнение на Дейност 3 по проект: „Младежката гражданска инициативност  - фактор за социална справедливост и устойчиво европейско развитие“, финансиран от Министерство на младежта и спорта, чрез Национална програма за младежта 2011 – 2015 г., Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании“. Кръглата  маса се проведе в залата на хотел „Феникс“ на адрес: град Благоевград, ул. Тодор Александров №78.  Участие взеха около 30 младежи. На срещата се обсъдиха идеи за активно участие на младежките общности във формирането на политики на национално, областно и общинско ниво. Участниците попълниха формуляри с мнения и предложения за включване на младите хора в планирането, изпълнението и оценката на секторните политики.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top