ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА - ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА” НА „МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

 21 септември  751

ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ГНЕВА - ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА” НА „МИКЦ БЛАГОЕВГРАД

На 19.09.2017 г. екипът на „МИКЦ Благоевград-ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора” организира и проведе обучение на тема „Управление на гнева- превенция на насилието и агресията”. Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ 2016 – 2020 г. и се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с Община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца от 01.01. 2017 г.

По време на обучението беше обсъден един от основните проблеми в обществото ни и в българските училища, а именно агресията сред децата, подрастващите и младите хора. Бяха обсъдени и причините за агресивното поведение, като акцент беше поставен върху различните видове насилие и формите за неговото проявление. Участниците имаха възможност да повишат своята информираност по въпроси, касаещи взаимоотношенията в семейството, приятелския кръг и училищната среда. Младежите, включени в обучението, имаха възможността да се запознаят с методи за преодоляване на агресивното поведение, начините за справяне с насилието и се информираха как да помогнат на хора, жертви на насилие.

Обучението беше еднодневно с обща продължителност 5 астрономически часа.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top