„МИКЦ БЛАГОЕВГРАД“ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

 21 септември  551

„МИКЦ БЛАГОЕВГРАД“ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

На 16.09.2017 г. екипът на „МИКЦ Благоевград-ефективен достъп до информация, услуги и обучения за младите хора“ се включи в националната кампания „Да изчистим България заедно“. Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по НПМ 2016 – 2020 г. Той се реализира от водеща организация СНЦ „Балкани без граници” в партньорство с Община Благоевград и СНЦ „Ръка за ръка” за период от 12 месеца от 01.01.2017 г.

В кампанията бяха обхванати и доброволци, които взеха активно участие и спомогнаха за успешното изпълнение на инициативата.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top