МЛАДЕЖИ ОТ ВАРНА УЧАСТВАХА В СЕМИНАР ЗА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ

 19 септември  609

МЛАДЕЖИ ОТ ВАРНА УЧАСТВАХА В СЕМИНАР ЗА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ

Национално Сдружение „Младежки Глас” организира в два поредни дни събития във Варна на тема „Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“.

Първият ден обхвана работа по групи с младите хора от областта, които предложиха различни идеи за подобряване на развитието на младежите в България.

Вторият ден завърши с конференция, обединяваща различни държавни, местни институции и бизнеса. На събитието бяха представени идеите на младежите от груповите занимания.  Официални гости на конференцията бяха: Божидар Михайлов – директор на Териториална дирекция "Бюро по труда", представител на Община Варна и гл. експерт Елисавета Савова в дирекция „Образование и младежки дейности”, общински съветници Николай Малев и Антон Берданков.

Проектът 2017-2-BG-KA347-036629 се осъществява от клона на сдружението в София с екип Димитър Панчев, Вадим Рошманов, Данаил Петров, Андриана  Кръстанова и Иван Станков.

„Регионалната конференция за структурния диалог е ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт. Конференцията позиционира идеи, които да намерят отражение в процесът на формиране на младежки политики между институциите, бизнеса и младите хора” каза Димитър Панчев – областен председател на клон София към НС „Младежки Глас”.

Всяка от страните има възможност да представят своята гледна точка и предложения за развитие на младите хора в региона. Ще се разработи документ от всяка среща, включващ предложенията на страните.  Сдружението ще организира 5 младежки конференции на регионално ниво в предварително избрани областни центрове на страната /Видин, Враца, Варна, Бургас, Пловдив/ и една заключителна национална конференция, планирана за град София.

Всички разработени до момента документи, ще бъдат обединени в един, който ще бъде представен на финалната заключителна среща в гр. София, като целта е с предложените дейности да бъдат запознати всички заинтересовани страни.

Следите страницата на сдружението в социалната мрежа и на официалния интернет сайт. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top