ОБУЧЕНИЕ НА МИКЦ - ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 19 септември  632

ОБУЧЕНИЕ НА МИКЦ - ОБЛАСТ ЯМБОЛ

От  22 до 24 септември 2017 г. в хотелски комплекс „Релакс„ общ.Поморие, област Бургас, ще се проведе втори обучителен модул  на тема „Разработване на проектни идеи-структура, логическа рамка, бюджет. Привличане на партньори за реализиране на проекти. Управление и отчитане на проекти”, по проект „Млад гражданин 5”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ). 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top