„ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” – ЛОВЕЧ, СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА НА BТV „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

 15 септември  551

„ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” – ЛОВЕЧ, СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА НА BТV „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

Като екологична организация, сдружение „Екомисия 21 век” - Ловеч, която от 16 години работи за подобряване на екологичната култура на младите хора и гражданите и утвърждаване на грижовно отношение към околната среда, за поредна година се включи в националната кампания на БТВ „Да изчистим България заедно”, която се провежда с партньорството на Министерството на младежта и спорта. От няколко години организацията поддържа партньорски  отношения с децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), като организират съвместни доброволчески акции.

Доброволците от Местен доброволчески център към сдружението, заедно с деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип, се събраха рано сутринта на 14 септември на площад „Тодор Кирков” и се отправиха към парк „Стратеш”. Въоръжени с ръкавици и чували, разделени на 5 отбора, те почистиха тревните площи от отпадъци на Зоопарк Ловеч.

След акцията те предадоха чувалите, получиха шапки от Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, партньор на инициативата. Общата снимка събра всички участници, доволни от своя принос в подкрепа на околната среда. Обещаха си да се срещат редовно и по-често с добрата кауза да поддържат чистотата в парка Стратеш и да учат и другите да се грижат за природата, като я пазят.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top