МИКЦ ИМКА Габрово се проведе обучение за младежи на тема "Личностно развитие и професионално ориентиране"

 02 октомври  873

МИКЦ ИМКА Габрово се проведе обучение за младежи на тема "Личностно развитие и професионално ориентиране"

На 25 и 26 септември в сградата на МИКЦ ИМКА Габрово се проведе обучение за младежи на тема «Личностно развитие и професионално ориентиране». В него се включиха 14 младежи. По-голяма част от тях  не са имали никакъв трудов опит и имаха само бегла идея за професионалното ориентиране. Младежите споделиха какви страхове изпитват младите хора когато се подготвят да кандидатстват за първата си работа. Всички участници изразиха удовлетворението си, че са им били споменати очакванията на работодателите при наемане на нов персонал.

В хода на обучението младежите работиха в малки групи за да идентефицират уменията, които трябва да притежават и развиват, за да се конкурират за определено работно място. Изготвиха също и списък с умения, които са необходими за подготовката за упражняване на определена професия.

В края на обучението всички изразиха удовлетворение, че това обучение ги е провокирало да си зададат въпроси за своето бъдеще, за които не са се сещали до този момент.

Младежите имаха възможност да разговарят с доброволци на МИКЦ ИМКА, които споделиха своя реален опит.

Снимки от обученията и повече информация ще намерите на страницата на организацията: www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или  ИМКА - Габрово МИКЦ-Габрово

Екипът на ИМКА Габрово

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top