ФОНДАЦИЯ "ВИ АРТ" ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

 13 септември  706

ФОНДАЦИЯ "ВИ АРТ" ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

На 05.09.2017г. от 11,00ч. се проведе встъпителна пресконференция по проект „Старт – младежко предприемачество“ на фондация "Ви Арт". 
Проектът се реализира по Национална програма за младежта на Министерството на младежта и спорта.

Обща цел на проекта е повишаване на информираността, насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора чрез предоставянето на платформа за споделяне и ориентиране.

Ще бъде подобрена информираността и ще бъдат популяризирани младежкото предприемачество сред младите хора чрез провеждане на кампания, инициативи и обучения за придобиване на ключови компетентности  чрез:

 - Организиране и провеждане на инициативи в три СОУ в гр. Пазарджик;

- Организиране на Кампания - Ден на младежкото предприемачество за споделяне на добри практики, където ще срещнем младите хора с успели млади предприемачи и предприемачи с опит;

- Организиране на обучение за насърчаване на предприемаческото мислене сред младите хора.

Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са младежи на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на град Пазарджик. В проекта ще се включат 210 млади хора.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top