СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ  „180 ДНИ EUФОРИЯ“

 08 септември  1058

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „180 ДНИ EUФОРИЯ“

 

Стартират дейностите по проект

„180 дни EUфория“

През месец септември ще стартират дейностите по проект „180 дни EUфория“ ,  НПМ-181-П2-ТО6, който ще се реализира от СНЦ „Възрожденска столица“ гр. Котел.

Общата цел на проекта е да повиши информираността на младежите относно Председателството на България на Съвета на ЕС. Специфичните цели на проекта са: провеждане на информационна кампания за Председателството, провеждане на обучения за млади хора по теми, свързани с ЕС, Съвета на Европа и Председателството, както и на семинари и дискусии, свързани с изпълнението на европейски политики.

Проектът ще  се реализира на територията на три области - Сливен, Стара Загора и Бургас, а целевата група са младежи на възраст от 15 до 29 години, живеещи или работещи на територията на трите области.

Партньори по проекта са Младежки общински съвет ( МОС-Сливен), МИКЦ Сливен, Асоциация "Бургаски детски и младежки парламент", гр. Бургас, ЦНКИ Общинско звено, гр. Стара Загора.

Продължителността на проекта е шест месеца - от септември 2017 г. до февруари 2018 г. През месец септември са планирани да се състоят срещи с младежи от организациите – партньори в Бургас, Стара Загора и Сливен.

Повече информация можете да откриете на сайта на организацията – http://kotelstolica.org , както и в официалната фейсбук страница на проекта.

Проект „180 дни EUфория“ ,  НПМ-181-П2-ТО6 се реализира с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта (2016 - 2020), Министерство на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top