XIII ИЗДАНИЕ НА СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ НА ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ

 01 септември  1254

XIII ИЗДАНИЕ НА СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ НА ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ

Стартира XIII издание на стипендиантската програма „Постигам по-висок успех“ за първи учебен срок/семестър 2017/2018 на фондация Благотворител.

Кой може да кандидатства?

•ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за II срок на учебната 2017/2018;

•студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства;

Какви са стипендиите?

•за ученици от 8-и до 12-и клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв.;
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 220 лв.;

•за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв.

* Стипендиите се изплащат на равни месечни вноски за периода октомври 2017 – януари 2018 г.

Как се кандидатства?

I етап – до 30.09.2017 г.

•За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от учебната 2016/2017 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – “По-добре да загубиш с достойнство, отколкото да успееш с измама.” /Софокъл/  и „Какво значи да си беден”

•За студентите са необходими: автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни, уверение за записан I семестър 2017/2018 и есе от 1800 до 3600 знака на една от горепосочените теми.

Документите може да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” № 4, тел. за контакт: 0885 414 038.

Aко сте одобрени на I етап, на 5 октомври 2017 г. Вашето име ще бъде обявено ТУК. 

II етап – до 15.10.2017 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон.

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, на 16 октомври 2017 г. Вашето име ще бъде обявено на сайта на фондация Благотворител. 

Условията за кандидатстване и повече информация ТУК. 

Новини

Back To Top